niedziela, 26 maja, 2024
Oświata w Czerwonaku

Logowanie do nowej wersji dziennika elektronicznego


W związku z faktem zmian w sposobie logowania się do dziennika elektronicznego dostarczanego przez firmę Librus, wielu rodziców zgłasza w placówkach problemy z zalogowaniem się do konta. Procedura logowania się została podzielona na kilka etapów. Poniżej przedstawiamy instrukcję, jak uzyskać dostęp do danych na kontach rodzica oraz dziecka.

 

1. Po standardowym wpisaniu w pasek adresu przeglądarki http://synergia.librus.pl zostajemy przeniesieni na następującą stronę: 

krok0_745x600

wybieramy opcję "Zaloguj jako" i przechodzimy do kroku 2:


2. Po rozwinięciu menu "Zaloguj jako" zaznaczamy w polu wskazanym strzałką z numerem 1 "Zapamiętaj mój wybór", a następnie klikamy w pozycję oznaczoną numerem 2 "Rodzic lub uczeń"

krok1_745x600


3. Wybieramy przycisk wskazany żółtą strzałką na górze ekranu z opisem "Librus Synergia". Opcje znajdujące się na jasnoniebieskim tle po prawej stronie ignorujemy, ponieważ prowadzą one do innych, dodatkowo płatnych usług firmy Librus.

krok2_745x600


4. Po rozwinięciu się przycisku, wybieramy opcję 'Zaloguj'

krok3_745x600


5. Logujemy się do dziennika elektronicznego zgodnie z otrzymanymi ze szkoły danymi

krok4_745x600

Skip to content