Kontakt

SAPO

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku

ul. Gdyńska 53, 

62-004 Czerwonak

tel./fax 61 8120-121

e-mail: biuro@sapo.edu.pl

www.oswiataczerwonak.pl

 

PRACOWNICY SAPO

KONTAKT DO WSZYSTKICH:

61 812 01 21

KONTAKT BEZPOŚREDNI:
Aleksandra Kuźniak (dyrektor)

61 415 50 47

Izabela Stendera (kadry, zastępca dyrektora)

61 415 50 42

Katarzyna Witkowska-Biskup (główna księgowa)

61 415 50 46

Joanna Bereś (zastępca głównej księgowej)

61 415 50 45

Małgorzata Kubisiak (księgowość)

61 415 50 45

Barbara Strojek (księgowośc)

61 415 50 43

Donata Augustyniak (płace)

61 415 50 41

Lidia Wiśniewska 

61 415 50 44

Skip to content