wtorek, 21 maja, 2024
Oświata w Czerwonaku

Spotkania Wójta Gminy Czerwonak z rodzicami

Zgodnie z zapowiedzią, Wójt Gminy odbył 6 spotkań informacyjnych z rodzicami – po jednej w Bolechowie-Osiedlu, Owińskach, Czerwonaku i Kicinie, dwie w Koziegłowach.

Celem spotkań było poinformowanie rodziców o kształcie zmian organizacyjnych w oświacie, które mają wejść w życie 1 września 2017 r. oraz o planowanych działaniach na lata późniejsze, w związku z pakietem ustaw zmieniających system oświaty na terenie kraju i wprowadzeniem ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Wójt Gminy przybliżył zgromadzonym przebieg prac nad przygotowaniem reformy w Gminie Czerwonak, o działaniach powołanego Gminnego Zespołu ds. Reformy Oświaty, który przygotował projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Poinformował rodziców, że od 1 września 2017 r. w gminie funkcjonować będzie 5 ośmioletnich szkół podstawowych, w tym 3 z włączonymi klasami gimnazjalnymi. Zapewniał, że poza modyfikacją jednego obwodu, która dotyczy tylko os. Leśnego w Koziegłowach, zmiany w gminnej oświacie nie są żadną rewolucją, lecz ewolucją, powrotem do okresu sprzed ostatniej reformy czyli 1999 roku. Podkreślił również, że ciągłość pracy pracowników szkół zostanie zachowana.

Rodzice obecni na spotkaniach najczęściej pytali o decyzje dotyczące wyboru drugiego języka nowożytnego, podręczniki szkolne, dobór nauczycieli do nauki przedmiotów przyrodniczych, nowych w szkołach podstawowych. Nie ukrywali, że martwią się o kluczowy rok 2019, kiedy to do szkół średnich trafią 2 roczniki uczniów – absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. Proponowaną sieć szkół przyjęli ze spokojem i akceptacją

.DSC04129_1280x960 DSC04128_1280x960

DSC04127_1280x960 DSC04124_1280x960

DSC04122_1280x960 DSC04121_1280x960

DSC04120_1280x960 DSC04119_1280x960

DSC04116_1280x960 DSC04115_1280x960

DSC04113_1280x960 DSC04108_1280x960

DSC04107_1280x960

Skip to content