Kontakt

SAPO

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku

ul. Leśna 8

62-004 Czerwonak

tel./fax 61 8120-121

e-mail: sapo@post.pl

www.oswiataczerwonak.pl

 

PRACOWNICY SAPO

KONTAKT DO WSZYSTKICH:

61 8 120-121

KONTAKT BEZPOŚREDNI:

Donata Augustyniak (płace)

61 415 50 41

Izabela Stendera (kadry, zastępca dyrektora)

61 415 50 42

Grażyna Winkel (księgowość)

61 415 50 43

Lidia Wiśniewska (oświata)

61 415 50 44

Joanna Bereś (zastępca głównej księgowej)

61 415 50 45

Małgorzata Kubisiak (księgowość)

61 415 50 45

Katarzyna Witkowska-Biskup (główna księgowa)

61 415 50 46