wtorek, 21 maja, 2024
Oświata w Czerwonaku
AktualnościDla nauczycieli

Gminny Dzień Edukacji

GMINNY DZIEŃ EDUKACJI

W dniu 13 października 2016 r., w przeddzień święta Komisji Edukacji Narodowej, obchodziliśmy Gminny Dzień Edukacji, w którym udział wzięło ok. 280 pracowników oświaty i osób współpracujących na co dzień z placówkami oświatowymi. Gospodarzem gminnych obchodów był Pan Jacek Sommerfeld, Wójt Gminy Czerwonak. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość: Pan Marcin Wojtkowiak, przewodniczący Rady Gminy Czerwonak, Pani Marzena Adamczyk-Pelcer, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Pan Waldemar Flugel, zastępca Wójta Gminy Czerwonak, Pani Ewa Banaszak, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Pan Wójt, w trakcie okolicznościowego przemówienia, podkreślił, jak odpowiedzialne i ważne zadania pełnią pracownicy gminnej oświaty, ile trudu i zaangażowania wkładają, aby jakość kształcenia była na najwyższym poziomie. Wymienił najważniejsze działania i inwestycje, które miały miejsce w ostatnim roku:

1. opracowanie Strategii Rozwoju Oświaty (zorganizowanie 8 debat);

2. powołanie Zespołu Szkół w Bolechowie-Osiedlu;

3. podjęcie działań zmierzających do polepszenia stanu infrastruktury placówek oświatowych poprzez liczne inwestycje, np. budowę Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, budowę hali sportowej w Owińskach, remont Szkoły Podstawowej w Owińskach, rozbudowę przedszkoli o dodatkowe 100 miejsc dla dzieci 3-letnich w Koziegłowach i Czerwonaku, przeznaczenie środków na budowę boiska wielofunkcyjnego w Bolechowie, instalację wentylacji w gimnazjum w Czerwonaku oraz adaptację pomieszczeń mieszkalnych na dodatkowe sale lekcyjne w Czerwonaku;

4. zorganizowanie 5 Gminnych Dni Otwartych dla rodziców dzieci 6-letnich (65% 6-latków zostało zapisanych do szkół);

5. wprowadzenie dziennika elektronicznego we wszystkich szkołach i gimnazjach w Gminie oraz elektronicznej rekrutacji w przedszkolach;

6. zabieganie o stworzenie gminnego kalendarza wszystkich imprez szkolnych i nadzór nad organizacją licznych imprez o charakterze środowiskowym;

7. powołanie siatkarskiej klas sportowej oraz klasy patronackiej w piłce nożnej;

8. promowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia- nadanie rangi gminnej obchodom rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, Święta Niepodległości (Bieg Niepodległości), uchwalenia Konstytucji 3 maja (nadzwyczajna sesja Rady Gminy), Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (udział w konkursach szkolnych), Święta Flagi (wyemitowanie filmu dla mieszkańców), osobisty udział w największym widowisku historycznym w Polsce „Orzeł i Krzyż”;

9. zaangażowanie oraz ogromna aktywność samorządu w inicjowaniu działań na rzecz oświaty gminnej i udział w prawie wszystkich imprezach, uroczystościach, konkursach, spotkaniach organizowanych w i przez placówki oświatowe;

10. pozyskanie prawie 3 milionów złotych ze środków europejskich i pozabudżetowych (1 milion na rozbudowę Przedszkola nr 2 w Koziegłowach, 1,4 miliona na budowę hali sportowej w Owińskach, 0,5 miliona na projekt Krasnal Hałabała dla wszystkich …), udział w licznych projektach i programach rządowych;

11. nawiązanie współpracy międzynarodowej z burmistrzem z Buseck (land Hestia) ;

11. dążenie do podnoszenia jakości nauczania (wspólne szkolenia, dzielenie się przykładami dobrych praktyk, ogromna ilość zajęć pozalekcyjnych, organizowanie gali do wyróżniających się uczniów, stypendia gminne i szkolne);

za które w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Województw Komisja Certyfikacyjna Fundacji Rozwoju Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Agencja PRC zadecydowała o przyznaniu Gminie Czerwonak Certyfikatu Samorządowy Lider Edukacji.

Jak podkreślił Pan Wójt, Komisja z uznaniem odniosła się do inicjatyw oświatowych Gminy, pozytywnie oceniła wdrożony w Czerwonaku model polityki edukacyjnej oraz inne działania ukierunkowane na progres społeczeństwa uczącego się, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz budowanie klimatu przyjaznego edukacji i środowiskom, które są z nią związane.

Podkreślił, że Certyfikaty Samorządowy Lider Edukacji co roku otrzymują gminy i powiaty, które rozwój oświaty i sprawy z nią związane traktują priorytetowo, dostrzegając w nowoczesnej edukacji szansę na rozwój małych ojczyzn i lepszą przyszłość ich mieszkańców. Wyróżnieniem honorowane są jednostki samorządu terytorialnego wykazujące się w sferze oświatowej innowacyjnością, konsekwencją działań i troską o najwyższą jakość kształcenia, otwarte na potrzeby edukacyjne mieszkańców, wcielające w życie wizję oświaty partycypacyjnej, uspołecznionej i zaangażowanej, włączonej w życie lokalnej społeczności.

Kończąc, jeszcze raz podziękował za ogromne zaangażowanie i pracę oraz złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

Kolejno życzenia pracownikom gminnej oświaty składali Pan Marcin Wojtkowiak, Pani Ewa Banaszak i Pani Marzena Adamczyk Pelcer.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie nagród Gminy Czerwonak dla wyróżniających się w pracy dyrektorów i nauczycieli. Nagrody otrzymali:

1. Lidia Bronowicka – Trybuś ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku,

2. Beata Jędrzejewska ze Szkoły Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie,

3. Grażyna Ratajczak z Gminnego Przedszkola im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku,

4. Karolina Samulczyk z Gminnego Przedszkola nr 2 "Krasnal Hałabała" w Koziegłowach,

5. Anna Sęczkowska ze Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Koziegłowach,

6. Katarzyna Stankiewicz ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Owińskach,

7. Maria Szostek z Gimnazjum w Koziegłowach,

8. Magdalena Zielenkiewicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku,

9. Jolanta Gabryelczyk – dyrektor Gminnego Przedszkola nr 1 "Bajkowe Ludki" w Koziegłowach,

10. Marek Kaniewski – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Owińskach,

11. Beata Kodabska – dyrektor Gminnego Przedszkola nr 2 "Krasnal Hałabała" w Koziegłowach,

12. Małgorzata Marciniak – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku,

13. Marzena Zmyśna – dyrektor Zespołu Szkół w Bolechowie – Osiedlu.

Po części oficjalnej rozpoczął się Koncert, w którym słynne przeboje operetkowe śpiewali soliści Teatru Muzycznego w Poznaniu: Pani Anna Bajerska–Witczak, Pani Agnieszka Wawrzyniak, Pan Jarosław Patycki, Pan Wiesław Paprzycki. Tańczyła para baletowa: Pani Jagoda Łuczak i Pan Jakub Grzelak.

Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek – ogromny, przepyszny tort ufundowany przez Wójta Gminy Czerwonak.

 

den_ckir_2016-100 den_ckir_2016-101 den_ckir_2016-102 den_ckir_2016-104 den_ckir_2016-105 den_ckir_2016-106 den_ckir_2016-112 den_ckir_2016-108 den_ckir_2016-114 den_ckir_2016-115 den_ckir_2016-118 den_ckir_2016-121 den_ckir_2016-124 den_ckir_2016-127 den_ckir_2016-128den_ckir_2016-131 den_ckir_2016-134 den_ckir_2016-135 den_ckir_2016-137 den_ckir_2016-139 den_ckir_2016-141 den_ckir_2016-142 den_ckir_2016-145 den_ckir_2016-146 den_ckir_2016-147 den_ckir_2016-149 den_ckir_2016-150 den_ckir_2016-151 den_ckir_2016-154 den_ckir_2016-156den_ckir_2016-167 den_ckir_2016-169 den_ckir_2016-171 den_ckir_2016-172 den_ckir_2016-173 den_ckir_2016-177 den_ckir_2016-181 den_ckir_2016-187 den_ckir_2016-189 den_ckir_2016-190 den_ckir_2016-194 den_ckir_2016-195 den_ckir_2016-197 den_ckir_2016-198 den_ckir_2016-200 den_ckir_2016-201 den_ckir_2016-203 den_ckir_2016-205 den_ckir_2016-206 den_ckir_2016-208

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content