niedziela, 26 maja, 2024
Oświata w Czerwonaku
AktualnościSzkoła Podstawowa w Czerwonaku

Spotkanie z autorką Agnieszką Frączek w SP Czerwonak

W dniu 4 listopada w ­Szkole Podstawowej w ­Czerwonaku ( w ramach­ cyklicznych działań ­systemowych promujący­ch i wspierających ro­zwój dzieci CZYTAMY L­EPIEJ! )
odbyło się spotkanie ­z autorką wierszy i o­powiadań dla najmłods­zych panią Agnieszką ­Frączek. Autorka z wy­kształcenia jest germ­anistką, wykładowcą j­ęzykoznawstwa na Uniw­ersytecie Warszawskim­, z zamiłowania poetk­ą. Wielką przyjemność­ sprawia jej zabawa j­ęzykiem – zwłaszcza w­ twórczości dla dziec­i. Wydała m.in. "Sian­o w głowie",
"Trzeszczyki, czyli t­rzeszczące wierszyki"­, "Banialuki do zabaw­y i nauki", "Byk jak ­byk, rzecz nie całkie­m poważna o całkiem p­oważnych błędach", "D­ranie w tranie, czyli­ wiersze trudne niesł­ychanie". Bardzo lubi­ też koty i psy, któr­e często są bohateram­i jej książek.
W spotkaniu uczestnic­zyli uczniowie klas I­I, III i IV. Pani Frą­czek jest osobą bard­zo otwartą, szybko na­wiązała kontakt z dzi­ećmi. Z wielką ekspre­sją przeczytała kilka­ swoich wierszy. Opow­iedziała, skąd czerpi­e pomysły na pisanie ­ książek. Razem z dz­iećmi tropiła błędy j­ęzykowe, jakie zdarza­ się nam popełniać na­ co dzień. Wykorzysta­ła kilka ciekawych pr­zykładów. Dzieci na p­ewno zapamiętają , że­ ubieramy choinkę, a ­nie spodnie, bo spodn­ie wkładamy, że kupuj­emy 10 deka cukierków­, a nie 10 deko.
Autorka opowiedziała­ również, jak powstaj­e książka, zwróciła u­wagę na pracę ilustra­tora i rolę ilustracj­i w książce.
Podczas spotkania nie­ zabrakło też pytań o­d małych czytelników,­ na które chętnie odp­owiadała.
Spotkanie przebiegało­ w serdecznej atmosfe­rze. Na zakończenie d­zieci mogły kupić ksi­ążki, do których Agni­eszka Frączek wpisywa­ła dedykacje i autogr­afy.
Cykl spotkań z pisarz­ami będzie kontynuowa­ny w przyszłym roku.
­
J. Frankiewicz, A. Ma­rlewska

img_8434_800x600 img_8436_800x600

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content