niedziela, 23 czerwca, 2024
Oświata w Czerwonaku
AktualnościPlacówki

Z wizytą w szkołach i przedszkolach

W dniu 16 sierpnia 2018 r. członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej: Daniela Jankowska-Bachor, Krystyna Niedośpiał, Beata Gryska, Gabriela Przyczyna, Zbigniew Hornik, Łukasz Zarzycki oraz Emilia Korzep, dyrektor SAPO w Czerwonaku, odwiedzili szkoły podstawowe i gminne przedszkola.

Tym razem Komisja skupiła się przede wszystkim na konkretnych, wskazanych wcześniej przez dyrektorów potrzebach inwestycyjnych, remontowych i zakupach, które miałyby się znaleźć w planach budżetowych na 2019 r.

I tak, w Szkole Podstawowej w Bolechowie-Osiedlu, priorytetem będzie remont schodów zewnętrznych prowadzących do szkolnej biblioteki. Przy okazji Komisja obejrzała tereny sportowe – nowo oddane i przewidziane do zagospodarowania w latach 2019-2020 oraz zmodernizowaną salę komputerową.

W Szkole Podstawowej w Owińskach radni przyjrzeli się potrzebom związanym z III etapem niezbędnych prac inwestycyjnych czyli pomieszczeniom piwnicznym. Konieczna byłaby również wymiana części opłotowania szkoły.

W Szkole Podstawowej w Czerwonaku po obejrzeniu wyremontowanych łazienek, w tym najważniejszych, dla dzieci z niepełnosprawnością, zlustrowano boisko szkolne, którego nawierzchnia wymagałaby wymiany. Ważne dla szkoły byłoby również odnowienie starego magazynu z przeznaczeniem na gabinet dla psychologa.

Kolejną placówką była Szkoła Podstawowa w Kicinie. Tutaj zakres planowanych inwestycji, z którymi zapoznano Komisję, dotyczy wymiany nawierzchni na placu zabaw oraz części zewnętrznego boiska sportowego. Zaplanowano również malowanie ścian, wymianę drzwi oraz zakup 20 nowych komputerów.

Wizytację szkół zakończono w Koziegłowach. W największej szkole priorytetem są: nowy parking, odnowienie placu zabaw, dalszy remont sal lekcyjnych oraz wymiana komputerów i nowe stoliki.

Odwiedzono również dwa gminne przedszkola. W przedszkolu w Czerwonaku dużą inwestycją byłaby wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej oraz wykonanie zabudowy wnękowej w 3 salach, z kolei w przedszkolu w Owińskach remont tarasu i uzupełnienie wyposażenia w drobny sprzęt.

Choć pominęliśmy dwa gminne przedszkola w Koziegłowach, to pamiętamy, że w znanej „1” trzeba zmodernizować otoczenie przedszkola, a w „2” odnowić dwie sale przedszkolne.

Jesteśmy przekonani, że wykonane prace poprawią warunki i jakość pracy, zwiększą bezpieczeństwo uczniów, wpłyną na większy komfort nauki i zabawy oraz sprawią ogromną radość uczniom, rodzicom i pracownikom naszych placówek oświatowych.

20180816_123612_800x389

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content