poniedziałek, 27 maja, 2024
Oświata w Czerwonaku

SAPO – dostępność architektoniczna

Dostępność Architektoniczna

Adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku, ul. Gdyńska 53, 62-004 Czerwonak.

Opis dostępności wejścia do budynku:

Budynek posiada 1 wejście bezpośrednie z zewnątrz do budynku. Do wejścia głównego można dostać się schodami lub podjazdem dla wózków. To wejście stanowi jednocześnie wyjście ewakuacyjne.

Nad wejściem głównym nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome  

i słabowidzące. Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami.

SAPO mieści się na 1 i 2 piętrze. Wchodząc głównym wejściem, trzeba kierować się na lewo. Komunikację pionową w budynku zapewnia  drewniana klatka schodowa. Na poziomie I piętra swoje biura mają dyrektor SAPO oraz Kadry, Płace i Oświata. Na poziomie II piętra znajdują się biura księgowości. Budynek nie posiada windy zewnętrznej ani wewnętrznej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na 3 miejscach postojowych, wydzielonych i oznaczonych przy budynku. Miejsca postojowe są oznaczone oraz w całości dostosowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Osoba z psem asystującym po spełnieniu wymogów ustawowych może wejść do siedziby SAPO.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w SAPO w Czerwonaku mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego w formie online.

W SAPO w Czerwonaku nie ma takich dostosowań jak: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Na parterze, na wprost głównego wejścia, znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Do siedziby SAPO w Czerwonaku można dojechać:

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 20 metrów od budynku, a przystanek kolejowy przy budynku.

Przystanek linii autobusowej nr. 341, 342 i 312.

Bus nr. 396,394 i 388.

Przystanek kolejowy – koleje wielkopolskie wg. rozkładu.

Skip to content