poniedziałek, 22 lipca, 2024
Oświata w Czerwonaku

SAPO – informacja w języku łatwym do czytania

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku obejmuje swoją działalnością szkoły podstawowe i przedszkola.

Siedziba jednostki mieści się w Czerwonaku przy ulicy Gdyńskiej 53 (I i II piętro budynku dworca kolejowego na stacji Czerwonak).

Wchodząc głównym wejściem, trzeba kierować się na lewo. Na poziomie I piętra swoje biura mają dyrektor SAPO oraz Kadry, Płace i Oświata. Na poziomie II piętra znajdują się biura księgowości.

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wykonuje zadania w zakresie kompleksowej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej publicznych placówek oświatowych.

Przykładowe zadania SAPO:

  1. Prowadzimy obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.
  2. Wypłacamy wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom szkoły.
  3. Prowadzimy sprawy kadrowe dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników SAPO.
  4. Koordynujemy rekrutację do przedszkoli.
  5. Organizujemy dowóz uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych.
  6. Planujemy sieć i obwody szkół na terenie gminy.

 

 

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy możesz do nas zadzwonić lub napisać:

Nr telefonu: 61 81 20 121
Kontakt do nas: biuro@sapo.edu.pl
Strona: www.oswiataczerwonak.pl

Adres do korespondencji: ul. Gdyńska 53, 62-004 Czerwonak.

 

 

 

Skip to content