wtorek, 28 maja, 2024
Oświata w Czerwonaku

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskach

W roku 2017 w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Owińskach zrealizowano szereg ważnych inwestycji.

Wśród nich znalazły się:

– ukończenie budowy hali sportowej z zapleczem o wartości 5 337 660,57 zł,

– prace remontowe o wartości 278 473,56 zł, które objęły:

  • przebudowę starej sali gimnastycznej na świetlicę, klasę dla oddziału przedszkolnego, salę do zajęć logopedycznych, pokój do zajęć terapeutycznych oraz zaplecze kuchenne,

  • wymalowanie  pomieszczeń szkolnych (sal lekcyjnych i korytarza szkolnego na I piętrze oraz części korytarza na parterze przy świetlicy oraz zamontowanie oświetlenia),

  • utworzenie gabinetu dla pedagoga i psychologa poprzez zamontowanie przeszklenia w części korytarza na I piętrze,

  • przebudowa i wymalowanie pokoju nauczycielskiego,

– wyposażenie pracowni chemiczno-fizycznej i biologiczno-geograficznej oraz zaplecza dla obu pracowni (m.in. w tablice multimedialne, komputery, stoły laboratoryjne) – 60 000 zł,

– zakup maszyny sprzątającej do hali sportowej – 7856,63 zł.


Dzięki poczynionym inwestycjom szkoła została właściwie przygotowana do nowego roku szkolnego i przyjęcia w swych murach większej liczby uczniów.

 

Jolanta Chlebowska-Kasztelan

Dyrektor Szkoły

Zerówka Terapia

Świetlica Sala 12

Sala 11 Sala 10

Sala 9 Psycholog

Maszyna

Skip to content