niedziela, 21 kwietnia, 2024
Oświata w Czerwonaku
Aktualności

Czytanie – sposób na nudę

 W odpowiedzi na zeszłoroczny apel o poprawę czytelnictwa w naszym kraju Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskach opracowała projekt promocji czytelnictwa dla dwóch etapów kształcenia.

Projekt edukacyjno-czytelniczy „Godejma po naszymu” dla klas 0-3 będzie realizowany w roku szkolnym 2016/2017 jako kontynuacja poprzedniej edycji projektu czytelniczego pod tym samym tytułem. Głównym celem projektu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wzbogacanie słownictwa czynnego o elementy gwarowe oraz kształtowanie postaw patriotycznych poprzez budzenie dumy „regionalnej”. W tegorocznym cyklu projektu będą czytane popularne wiersze dla dzieci przełożone na gwarę poznańską. Towarzyszyć temu będzie tworzenie słowniczków wyrazów języka gwarowego i comiesięczny konkurs z jego znajomości. Praca nad tym projektem wpłynie także na poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie, na wyobraźnię, na rozwój mowy i myślenia, a także na doskonalenie różnorodnych umiejętności ważnych we wszechstronnym rozwoju dziecka. Projekt będzie realizowany na dwóch płaszczyznach: czytelniczo – językowej (zapoznanie z językiem gwarowym, wzbogacanie słownictwa czynnego) oraz plastyczno – technicznej (wykonywanie prac nawiązujących do treści wierszy). W podsumowaniu projektu, w czerwcu, odbędzie się konkurs znajomości gwary poznańskiej, zatytułowany „ Poznanioki nie gynsi i swoje blubry znajum” oraz towarzyszący mu pokaz tańców wielkopolskich.

Uczniowie klas 4-6 również zaangażowali się w rozbudzanie miłości do słowa pisanego i przez cały poprzedni rok brali udział w projekcie promocji czytelnictwa zatytułowanym „Book to Book zamiast Facebook” (za ORE).

W nawiązaniu do zainteresowań czytelniczych uczniów klas 0-3 przedstawili podczas gminnych obchodów tygodnia bibliotekarza „Lokomotywę” Juliana Tuwima w gwarze wielkopolskiej.

W tym roku szkolnym pierwszym etapem projektu jest przygotowanie uczniów do mającego odbyć się w grudniu konkursu ze znajomości legend starego Krakowa (w zeszłym były to legendy związane z Wielkopolską). Również w tym roku szkolnym planowane są popołudnia z rodzicami, z osobami mającymi na co dzień styczność z książką (tłumaczami, księgarzami, bibliotekarzami), którzy przeczytają fragmenty najciekawszych ich zdaniem książek. Towarzyszyć temu będzie rozmowa, której celem jest wymiana spostrzeżeń, swoich zainteresowań i poznawanie nowych propozycji literackich. W zeszłym roku uczniowie przypinali do tablicy na holu korytarza złote myśli dotyczące książek, przygotowywali listę bestsellerów oraz zapoznawali się z historią książki na lekcji przeprowadzonej w filii biblioteki gminnej w Owińskach oraz poprzez stworzenie plakatu mówiącego o tym zagadnieniu. Aby poszerzyć wiedzę na ten temat uczniowie udadzą się na wycieczkę do jednego z poznańskich wydawnictw, by przyjrzeć się etapom powstawanie książki. Dla klas piątych zostanie zorganizowana wycieczka do pracowni konserwatorskiej Biblioteki Uniwersyteckiej.

W tym roku, oprócz wspólnego czytania z rodzicami, uczniowie przeprowadzą wywiady z członkami rodziny na temat książek z ich młodości, które skradły ich serca. Wraz z Samorządem Uczniowskim zostanie zorganizowana akcja „Uwolnij Książkę”, polegająca na wymienianiu się godnymi polecenia pozycjami. Przez cały rok szkolny będzie trwał konkurs na najlepszego czytelnika polegający na najlepiej rozwiązanych zadaniach dotyczących wybranych pozycji książkowych. Zwieńczeniem projektu będzie stworzenie okładki książki, którą uczniowie polecają swoim kolegom na wakacje.  

 

 

20151216_120201 20151216_132350

20151216_132426

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content