niedziela, 21 kwietnia, 2024
Oświata w Czerwonaku
AktualnościDla nauczycieliGimnazjum w Czerwonaku

Spotkanie z wójtem Gminy Czerwonak panem Jackiem Sommerfeldem

14 lutego 2017 r. o godz. 15.00 na terenie Gimnazjum w Czerwonaku odbyło się spotkanie wszystkich pracowników szkoły – pedagogicznych i niepedagogicznych – z wójtem panem Jackiem Sommerfeldem. Celem spotkania była rozmowa na temat planowanej od 1 września 2017 r. reformy oświaty, szczególnie w jej wymiarze strukturalnym. Pan wójt sukcesywnie spotyka się z pracownikami wszystkich szkół w gminie, których w mniejszym lub większym stopniu dosięgnie planowana zmiana.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor gimnazjum pani Karina Szatkowska, która najpierw powitała wszystkich pracowników szkoły oraz przedstawiła z imienia i nazwiska nowozatrudnionych. W dalszej części swojej wypowiedzi zdała relację z działań podejmowanych na terenie szkoły, zarówno tych które stanowią swoistą jej tradycję (np.: praca z patronem, wymiana międzynarodowa, zielona szkoła, zespół La Speranza, samorząd uczniowski, gazetka GUMiO, działania biblioteczne, zbiórka makulatury, zawody sportowe, spotkania z kulturą, lekcje poza murami szkoły) jak i tych które zaistniały niedawno (Dzień Wolontariusza, Festiwal Nauki i Sztuki).

Pani dyrektor przedstawiła drogę zapoznawania się pracowników szkoły z założeniami reformy oraz plany dot. wykorzystania budynku przy ul. Szkolnej (druga szkoła podstawowa, szkoła branżowa) oraz kwestie prawne związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników z gimnazjum w nowej strukturze, którą będzie ośmioletnia szkoła podstawowa.

Następnie głos zabrał pan wójt, który zapewnił, iż wszelkie działania z ramienia organu prowadzącego szkołę będą zmierzać w kierunku ochrony miejsc pracy. Z kolei dyrektor SAPO pani Emilia Korzep przedstawiła sytuację demograficzną gminy oraz projekt uchwały.

Program spotkania przewidywał także możliwość zadawania pytań. 

P1090951_800x600 P1090947_800x600

P1090946_800x600 P1090944_800x600

P1090943_800x600 P1090942_800x600

 


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content