sobota, 22 czerwca, 2024
Oświata w Czerwonaku
AktualnościDla nauczycieliDla rodzica

GMINNY ZESPÓŁ ds. monitorowania wdrażania Reformy Oświaty.

We wrześniu w każdej szkole podstawowej z inicjatywy Wójta Gminy Czerwonak zostały powołane Szkolne Zespoły ds. monitorowania wdrażania Reformy Oświaty. W ich skład weszli obok przedstawicieli rodziców także przedstawiciele nauczycieli i uczniów, zawsze, w zależności od szkoły, w równej liczbie po 2 do 5 członków.

Szkolne Zespoły wraz z panem Jackiem Sommerfeldem, Wójtem Gminy, panią Emilią Korzep, dyrektorem SAPO oraz Dyrektorami szkół: panią Marzeną Zmyśną, panią Małgorzatą Marciniak, panią Jolantą Chlebowską-Kasztelan, panem Dariuszem Freudenreichem, panem Jarosławem Kłosińskim tworzą wspólnie Gminny Zespół ds. monitorowania wdrażania Reformy Oświaty. Jego celem jest pomoc w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, zwracanie uwagi na jej słabsze strony, pomoc w ich naprawie, udział w wyznaczaniu kierunków rozwoju, wspieranie działalności statutowej szkoły.

Pierwsze spotkania z udziałem pana Jacka Sommerfelda odbyły się we wszystkich szkołach podstawowych i przebiegały w bardzo miłej i szczerej atmosferze. Wszystkie podmioty, w tym uczniowie, otwarcie wypowiadali się na różne tematy związane z działalnością swoich szkół.

Już udało się nam zająć jedną, zgłoszoną przez Rodzica sprawą. Dotyczy ona regulaminu stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Zadecydowano, aby wszyscy uczniowie w Gminie Czerwonak jeszcze w tym roku szkolnym byli za to samo, tak samo wynagradzani. Już mamy gotowy projekt wspólnego regulaminu.

Następne spotkania zaplanowano tuż po feriach zimowych.

DSC04245_1280x960 DSC04244_1280x960

DSC04243_1280x960 DSC04242_1280x960

DSC04238_1280x960 DSC04239_1280x960

DSC04237_1280x960 DSC04236_1280x960

DSC04234_1280x960 DSC04233_1280x960

DSC04232_1280x960 DSC04231_1280x960

DSC04230_1280x960 DSC04229_1280x960

DSC04226_1280x960 DSC04225_1280x960

DSC04224_1280x960 DSC04223_1280x960

DSC04247_1280x960

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content