środa, 29 listopada, 2023
Oświata w Czerwonaku
Aktualności

Spotkanie w ramach Gminnego Zespołu ds. Monitorowania Wdrażania Reformy Oświaty

W dniu 13 listopada w Szkole Podstawowej w Czerwonaku spotkał się Szkolny Zespół ds. monitorowania wdrażania reformy. W spotkaniu, z udziałem pana Jacka Sommerfelda, Wójta Gminy Czerwonak, uczestniczyło łącznie 19 osób.

Obok zasygnalizowanych przez panią Małgorzatę Marciniak, dyrektora szkoły, problemów wynikających z konieczności zawiadywania 2 budynkami i tym samym utrudnionego procesu integracji grona pedagogicznego, najpoważniejszy dotyczył realizacji nowej podstawy programowej w klasach VII. Zarówno uczniowie, jak i rodzice zwrócili uwagę na wzrost godzin w ramowym tygodniowym planie nauczania, w szczególności wiążącego się z nowymi przedmiotami – fizyką, biologią, chemią i geografią oraz wprowadzeniem drugiego języka obcego. Wszyscy podkreślali trudności z opanowaniem dużej ilości materiału oraz brak czasu na zajęcia pozalekcyjne i rozwój zainteresowań. Świadomi, że nauczyciele mają do zrealizowania założenia programowe, poprosili o podjęcie działań, które pomogą odnaleźć się młodzieży w tym trudnym okresie przejściowym.

Pani Dyrektor obiecała pomóc uczniom – będzie rozmawiała z nauczycielami, przyjrzy się pracy zespołów przedmiotowych.

Pomóc obiecał również Pan Wójt, który zlecił pani Emilii Korzep, dyrektorowi SAPO, nawiązanie współpracy metodycznej, w szczególności w zakresie realizacji podstawy programowej w klasach VII oraz klasach IV.

Pierwsze warsztaty zaplanowano już 19 listopada dla nauczycieli języka polskiego, następne w grudniu, kolejne w styczniu 2018 r.

DSC04301_1280x960 DSC04298_1280x960

DSC04297_1280x960 DSC04296_1280x960

DSC04295_1280x960 DSC04294_1280x960

DSC04293_1280x960

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content