wtorek, 23 lipca, 2024
Oświata w Czerwonaku
AktualnościDla nauczycieliDla rodzicaDla uczniów

Najważniejsze zmiany w Roku Szkolnym 2018/19

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W dniu 1 września dyrektorzy wszystkich szkół uroczyście zainaugurowali nowy rok szkolny. Oprócz motywujących przemówień nie zapomniano o 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej, którą uczczono w różny sposób: chwilą ciszy, zapalonym zniczem, recytacją, wykładem multimedialnym.

W naszej Gminie każdą z placówek odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych życząc uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom wielu sukcesów, zadowolenia z pracy i poczucia bliskiego związku ze szkołą.

Rok szkolny 2018/2019 będzie drugim wprowadzania reformy edukacji i zmiany struktury szkół. Uczniowie, którzy w czerwcu jako pierwszy rocznik skończyli naukę w VII klasach szkół podstawowych, rozpoczną we wrześniu naukę jako pierwszy rocznik w klasie VIII. Po raz drugi wiosną nie przeprowadzono rekrutacji do gimnazjów. Uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w klasach III, będą ostatnim rocznikiem w tym typie szkoły. Za rok – od 1 września 2019 r. – gimnazjów nie będzie już w polskim systemie szkolnictwa.

Ósmoklasiści w kwietniu po raz pierwszy napiszą egzamin ósmoklasisty. Potrwa on trzy dni – od 15 do 17 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie będą zdawali egzamin z języka polskiego, drugiego – z matematyki, a trzeciego – z języka obcego nowożytnego. Egzaminy będą miały różną długość: z polskiego potrwa 120 minut, z matematyki – 100 minut, a z języka obcego – 90 minut; dla uczniów ze specjalnymi potrzebami czas ten będzie wydłużony. W takiej formie egzamin będzie przeprowadzony tylko przez trzy lata: w 2019, 2020 i 2021 r. W 2022 r. egzamin będzie trwał cztery dni – uczniowie będą zdawali także z przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii albo historii). Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty będzie obowiązkowe, a jego wynik będzie miał znaczenie przy rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Liczyły się będą także m.in. oceny na świadectwie. Drugi termin egzaminu, dla tych, którzy nie będą mogli go zdawać w kwietniu, wyznaczono na 3-5 czerwca. W grudniu Centralna Komisja Egzaminacyjna ma przeprowadzić próbny egzamin ósmoklasisty, by uczniowie zaznajomili się z nową formułą.

Tydzień przed egzaminem ósmoklasisty – od 10 do 12 kwietnia – odbędzie się egzamin gimnazjalny. 10 kwietnia – z wiedzy humanistycznej, 11 kwietnia – z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a 12 kwietnia z języka obcego. Drugi termin egzaminu, dla tych gimnazjalistów, którzy nie będą mogli go zdawać w kwietniu, wyznaczono także na 3-5 czerwca.

Oba roczniki – absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej i gimnazjum będą się w czerwcu ubiegali o przyjęcie do szkół średnich. MEN zapewnia, że między uczniami z obu rodzajów szkół nie będzie bezpośredniej rywalizacji, gdyż będą się ubiegali o przyjęcie do klas równoległych – oddzielnych dla uczniów po szkole podstawowej i oddzielnych dla uczniów po gimnazjum.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapewnia, że powiaty i miasta na prawach powiatów są przygotowane na przyjęcie podwójnego rocznika i nie przewidują problemów z przeprowadzeniem rekrutacji. Minister Anna Zalewska zapewnia, że między uczniami z obu rodzajów szkół nie będzie bezpośredniej rywalizacji, gdyż będą się ubiegali o przyjęcie do klas równoległych – oddzielnych dla uczniów po szkole podstawowej i oddzielnych dla uczniów po gimnazjum.

Poza tym w kuratoriach oświaty od września br. mają zostać utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów będą mogli uzyskać informacje o ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych w regionie. W tym celu MEN utworzyło także specjalną zakładkę www.men.gov.pl/rekrutacja. Do zainteresowanych rodziców ma także trafić ulotka z podstawowymi informacjami w tej sprawie.

Uczniowie klas VIII nie będą jedynym rocznikiem, który będzie się uczył zgodnie z nową podstawą programową. Jest ona wprowadzana stopniowo – w minionym roku szkolnym uczyli się zgodnie z nią uczniowie klas VII, I i IV szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z nową podstawą programową będą się uczyli uczniowie klas I, II, IV, V, VII i VIII. Dla kolejnych klas objętych reformą przygotowano nowe podręczniki – w tym roku MEN dopuściło do użytku szkolnego 150 podręczników dla klasy II, V i VIII.

Z początkiem nowego roku szkolnego wejdą również w życie przepisy dotyczące m.in. szkolnictwa zawodowego oraz nowych dokumentów szkolnych.

I tak od 1 września 2018 r. nastąpi zmiana definicji młodocianego pracownika. Będzie nim teraz osoba, która ukończyła 15 (obecnie 16), a nie przekroczyła 18 lat. Zatem uczniowie szkoły podstawowej, którzy rozpoczną naukę we wrześniu 2018 r. w klasie VIII, mogą planować kontynuowanie nauki poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy (jako młodociany pracownik).

Od września szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom legitymacje szkolne w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci elektronicznej. Legitymacje elektroniczne będą miały formę plastikowych kart wielkości karty kredytowej.

Rok szkolny 2018/2019 potrwa do 21 czerwca. Zaplanowano następujące dłuższe przerwy w nauce:

– zimowa przerwa świąteczna od 24 grudnia do 1 stycznia;

– wiosenna przerwa świąteczna od 18 do 23 kwietnia;

– ferie zimowe od 14 do 27 stycznia.

Na koniec trochę statystki – nowy rok szkolny rozpoczęło w gminnych placówkach oświatowych 3110 uczniów, o 44 więcej w stosunku do roku ubiegłego:

– w szkołach podstawowych: 2647;

– w przedszkolach: 463.

 

DSC04963_800x449 DSC04965_800x449

DSC04971_800x449 DSC04978(2)_800x449

DSC04978_800x449 DSC04979_800x449

DSC04966_337x600 DSC04970_337x600

 

IMG_1303_800x600 IMG_1306_800x600

IMG_1308_800x600 IMG_1309_800x600

IMG_1311_800x600 IMG_1314_800x600

 

IMG_1447_800x600 IMG_1455_800x600

IMG_1490_800x600 IMG_1500_800x600

IMG_1506_800x600 IMG_1518_800x600

IMG_1521_800x600 IMG_1529_800x600

IMG_1541_800x600

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content