Harmonogram i zasady postępowanie rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 30/2021 WÓJTA GMINY CZERWONAK 

z dnia 27.01.2021 r

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwonak, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Treść zarządzenia TUTAJ


Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022, do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czerwonak

 

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Czerwonak zostanie przeprowadzona elektronicznie z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

  1. Zasady obowiązujące  w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
  2. Dzieci kontynuujące edukację.

Rodzice, których  dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym publicznym przedszkolu, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu. Deklaracja ma formę pisemną i jej wzór określa publiczne przedszkole.

  1. Dzieci zapisywane po raz pierwszy. 

Rodzice, zapisując dziecko do publicznego przedszkola, mogą to zrobić w formie elektronicznej. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.gminaczerwonak.przedszkola.vnabor.pl. Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu. Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).  

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie, bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć tylko w przedszkolu pierwszej preferencji.

Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego wniosku do przedszkola spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

  1. Dzieci zmieniające przedszkole.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie jako pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.

Aby dziecko zostało przyjęte, rodzice składają w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument  Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, co oznacza, że  dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

 

Skip to content