piątek, 21 czerwca, 2024
Oświata w Czerwonaku
AktualnościDla nauczycieliDla rodzicaSzkoła Podstawowa w Czerwonaku

Szkoła Ucząca się – Całościowy Rozwój Szkoły

Z końcem marca 2021 r. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku
w porozumieniu z Radą Rodziców oficjalnie przystąpiła do realizacji programu  Realizacji programu patronują Centrum Edukacji
Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Całościowy Rozwój Szkoły to
dwuetapowe działanie zmierzające w widoczny sposób do zmiany kultury pracy szkoły.

Na poziomie podstawowym będziemy poznawać oraz wprowadzać do swojej codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego: cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną. Na tym etapie działania obejmują całą radę pedagogiczną oraz dyrektora szkoły.

Na poziomie zaawansowanym działania koncentrują się na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli.

Dyrektor uczy się wprowadzać do szkoły zmianę nastawioną na poprawę efektów uczenia się
uczniów i nauczania. Nauczyciele współpracują w małych grupach, które wspólnie gromadzą
doświadczenia i doskonalą warsztat pracy.

W ramach obu poziomów Całościowego Rozwoju Szkoły uczestnicy biorą udział
w konferencjach, warsztatach, szkoleniach regionalnych oraz kursach internetowych. Nasza
placówka wspierana jest indywidualnie przez swojego opiekuna – praktyka oceniania
kształtującego (OK).

Praca na każdym poziomie realizacji program trwa dwa lata. Po zakończeniu działania
na poziomie zaawansowanym szkoła nasza będzie mogła ubiegać się o uzyskanie Tytułu
Szkoły Uczącej Się – certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów.

Dyrektor szkoły
Magdalena Zielenkiewicz

Skip to content