poniedziałek, 11 grudnia, 2023
Oświata w Czerwonaku
AktualnościDla rodzicaGminne Przedszkole w Owińskach

Gminne Przedszkole w Owińskach- zobaczcie, co u nas :)

Gminne Przedszkole w Owińskach mieści się w budynku parterowym, dostosowanym do potrzeb psychofizycznych dzieci.

Teren przedszkolny jest rozległy, z bogatą roślinnością, otoczony ogrodzonym placem zabaw. Na placu zabaw znajduje się sprzęt dostosowany również dla dzieci niepełnosprawnych. Przedszkole posiada cztery przestronne sale, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki. Dysponuje zapleczem sanitarnym i żywieniowym. Wykwalifikowana, życzliwa i otwarta kadra realizuje program edukacyjny wychowania przedszkolnego poprzez stosowanie form i metod pracy, które aktywizują dzieci do różnorodnej działalności wspierającej ich harmonijny rozwój w integracji z grupą i środowiskiem oraz kształtujących kompetencje niezbędne do osiągania gotowości szkolnej. Prace nauczycielek wspomagają: logopeda i nauczyciel języka angielskiego.

Przedszkole ma wieloletnią tradycję, która jest dobrze znana mieszkańcom, systematycznie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Działania podejmowane przez przedszkole przygotowują dzieci do dalszego kształcenia i funkcjonowania w społeczeństwie. Opierają się w dużej mierze na zapewnieniu dzieciom możliwości rozwoju indywidualnego, opieki i poczucia bezpieczeństwa. Przedszkole stosuje nowatorskie formy i metody pracy wpływające na wszechstronny rozwój dziecka tak ważny w pierwszych latach jego życia. Metody pracy są dostosowywane do możliwości dzieci, a tematyka zajęć do ich zainteresowań np. poprzez stosowanie Odimiennej Metody nauki czytania Ireny Majchrzak, metody pedagogiki zabawy -KLANZA, rozwoju ruchowej korelacji z rytmem, muzyką i słowem Orffa, elementach metody Ruchu Rozwijającego V.Sherbone, metodzie gimnastyki twórczej Labana, aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss. Dodatkowo zajęcia wzbogacane są o bajkoterapię, muzykoterapię, zabawy paluszkowe, elementy jogi, aerobiku dziecięcego i rytmiki oraz warsztaty plastyczne i kulinarne. 

Wysiłek dziecka włożony w pracę jest doceniany bez względu na jej efekt. Dzieci przygotowuje się do nauki pisania wykorzystując świadomość palców, ciała i przestrzeni. W pracy kładzie się nacisk na aktywność wyrażaną w podejmowaniu czynności motorycznych, werbalnych
i umysłowych oraz rozwija się inteligencję emocjonalną dzieci w zabawie. 

Dzięki takim działaniom dzieci uczą się współpracy w parach, grupach w oparciu o zasady zdrowej rywalizacji. Nasi wychowankowie kształcą umiejętności językowe, eksperymentują, doświadczają i nabywają nowych kompetencji. W przedszkolu stwarzane są warunki do pełnego rozwoju osobowego opartego na potencjale dzieci, dla których najbardziej wartościową i wychowawczą formą aktywności jest zabawa wykorzystująca spontaniczną potrzebę poznawania, doświadczania i przetwarzania otaczającej rzeczywistości.

Skip to content