sobota, 22 czerwca, 2024
Oświata w Czerwonaku

Reforma Oświaty

Szanowni Państwo!

W zakładce będziemy sukcesywnie umieszczać najważniejsze informacje na temat reformy edukacji i planowanych zmian w gminnej oświacie.

Serdecznie zapraszam do zaznajamiania się z umieszczanymi dokumentami.

Emilia Korzep

Dobra Szkoła – broszura-informacyjna 

Narada Jednostek Samorządu Terytorialnego 9.11.2016r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Reforma oświaty w Gminie Czerwonak

Spotkania Wójta Gminy Czerwonak z rodzicami

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. reformy edukacji z Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

dobra-szkola-logo


Spotkanie w ramach Gminnego Zespołu ds. Monitorowania Wdrażania Reformy Oświaty

Skip to content