wtorek, 28 maja, 2024
Oświata w Czerwonaku
AktualnościDla nauczycieliDla rodzicaDla uczniów

Z gospodarską wizytą w placówkach oświatowych

W dniu 1 września 2017 r. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej w składzie: panie Ewa Banaszak, Daniela Jankowska-Bachor, Krystyna Niedośpiał, Beata Gryska, Agnieszka Dudziak, panowie Marcin Wojtkowiak, Zbigniew Hornik, Łukasz Zarzycki oraz pani Emilia Korzep, dyrektor SAPO w Czerwonaku, odwiedzili wszystkie szkoły podstawowe oraz uczestniczyli w uroczystości otwarcia nowego Publicznego Przedszkola Akademia Odkrywców w Bolechowie.

Pierwszą wizytowaną placówką była Szkoła Podstawowa w Owińskach. Po nowych, wyremontowanych pomieszczeniach oprowadzili nas wspólnie nowa pani dyrektor Jolanta Chlebowska-Kasztelan i odchodzący na emeryturę pan dyrektor Marek Kaniewski. W przebudowanej starej sali gimnastycznej powstała świetlica, oddział przedszkolny, dwie sale terapeutyczne i zaplecze kuchenne. Dotychczasową świetlicę przekształcono w klasopracownię do prowadzenia zajęć artystycznych (plastyka, muzyka, technika), salę po oddziale przedszkolnym przystosowano do nauki języków obcych, a szatnię na gabinet dla pedagoga i psychologa. Z dwóch sal lekcyjnych na piętrze powstały klasopracownie do zajęć przyrodniczych i chemiczno-fizycznych z przylegającym do nich zapleczem na specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dla zwiększonej kadry pedagogicznej przygotowano powiększony przepięknie wyremontowany pokój nauczycielski z wydzielonym zapleczem socjalnym i miejscem do pracy indywidualnej. Korytarz na piętrze oraz klatkę schodową odmalowano i wyposażono w nowe lampy. Wyjeżdżając, z radością spojrzeliśmy na przepiękną Halę Sportową.

Następnie udaliśmy się do Bolechowa i uczestniczyliśmy w uroczystości otwarcia nowego Publicznego Przedszkola Akademia Odkrywców, o którym na pewno jeszcze nie raz napiszemy.

Kolejną placówką, którą odwiedziliśmy była Szkoła Podstawowa w Bolechowie-Osiedlu. Od ostatniej wizyty szkoła doczekała się bezpiecznego opłotowania, jej wnętrza odmalowano, a zniszczone drzwi wymieniono. Pani dyrektor Marzena Zmyśna pokazała Komisji zmodernizowaną pracownię przyrodniczą, która stała się równocześnie funkcjonalnym gabinetem biologiczno-chemicznym z wydzielonym zapleczem na sprzęt i pomoce dydaktyczne. Jednak największą radość szkoły stanowi boisko wielofunkcyjne, które zostanie uroczyście otwarte w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

W Szkole Podstawowej w Czerwonaku na boisku przy ulicy Rolnej obejrzeliśmy pięknie obsadzony zielenią plac, na którym zostanie umieszczony maszt oraz nowe ławki, natomiast na boisku przy ulicy Szkolnej nowoczesną altanę do prowadzenia zajęć poza klasą.

W Szkole Podstawowej w Koziegłowach, w towarzystwie pani dyrektor Hanny Kościelskiej i pana dyrektora Jarosława Kłosińskiego obejrzeliśmy nowo wyremontowany pokój nauczycielski dla połączonego grona pedagogicznego obu szkół.

Wizytowanie gminnych placówek zakończyliśmy w Szkole Podstawowej w Kicinie, gdzie jeszcze trwały ostatnie przygotowania do nowego roku szkolnego. W wyremontowanej pracowni przyrodniczej instalowano węzeł wodny do licznie rozmieszczonych punktów wodnych. W holu głównym podziwialiśmy wydzielone pomieszczenie do monitorowania szkoły, a na zewnątrz szkoły przepiękny ogród sensoryczny, który koniecznie trzeba zobaczyć.

Jesteśmy przekonani, że wykonane prace poprawią warunki i jakość pracy, zwiększą bezpieczeństwo uczniów oraz wpłyną na większy komfort nauki. Mamy nadzieję, że z zadowoleniem zostaną przyjęte przez uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

DSC01454_1280x960 DSC01453_1280x960

DSC01452_1280x960 DSC01451_1280x960

DSC01450_1280x960 DSC01449_1280x960

DSC01448_1280x960 DSC01447_1280x960

DSC01446_1280x960 DSC01445_1280x960

DSC01440_1280x960 DSC01439_1280x960

DSC01438_1280x960 DSC01436_1280x960

DSC01432_1280x960 DSC01435_1280x960

DSC01431_1280x960 DSC01428_1280x960

DSC01427_1280x960 DSC01424_1280x960

DSC01423_1280x960 DSC01422_1280x960

DSC01421_1280x960 DSC01420_1280x960

DSC01419_1280x960 DSC01412_1280x960

DSC01411_1280x960 DSC01410_1280x960

DSC01409_1280x960 DSC01408_1280x960

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content