niedziela, 24 września, 2023
Oświata w Czerwonaku
AktualnościDla rodzicaDla uczniów

Zdalna Szkoła+

Gmina Czerwonak realizuje drugi projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. 

Celem projektu Zdalna Szkoła+ jest wsparcie uczniów w kształceniu na odległość – wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Gmina Czerwonak zakupi 30 laptopów dla wszystkich 5 szkół podstawowych, które będą przeznaczone na wypożyczenie uczniom, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych zgodnie z indywidualnymi diagnozami potrzeb.

W związku z organizacją zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość szkoły użyczą laptopy uczniom do bezpłatnego użytkowania zdalnej nauki.

 Wartość dofinansowania wynosi 75 000,00 zł, co stanowi 100% projektu.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                          w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

2 FE_POPC_barwy_RP_Europejski_Fundusz_Rozwoju_Regionalnego_plakat_a3_pion_edit
FE_POPC_barwy_RP_Europejski_Fundusz_Rozwoju_Regionalnego_plakat_a3_pion_edit

Skip to content