Wyniki z egzaminu ósmoklasisty uczniów szkół w Czerwonaku

     W tym roku drugi raz uczniowie klas ósmych zdawali egzamin zewnętrzny z języka polskiego, matematyki i języków obcych. W naszej gminie to głównie był język angielski. Z języka niemieckiego egzamin zdawało tylko dwoje uczniów Szkoły Podstawowej w Kicinie. Niżej przedstawiamy średnie wyniki  procentowe dla poszczególnych przedmiotów w danej szkole. Wyniki te zostały zestawione ze średnimi gminy Czerwonak, powiatu poznańskiego, województwa wielkopolskiego i kraju.      Analiza ta wskazuje, że w odniesieniu do wyników krajowych mamy wyższy wynik z matematyki, z języka angielskiego i niemieckiego. Tylko z języka polskiego uczniowie nasi osiągnęli wynik niższy niż krajowy. W odniesieniu do województwa uczniowie gminy Czerwonak osiągnęli ze wszystkich przedmiotów wyższe wyniki. Nieco inaczej interpretacja wyniku wygląda, odnosząc je do wyników wszystkich szkół powiatu poznańskiego. Tylko z języków obcych osiągnęliśmy wyższy wynik, który daje nam siódme miejsce na tle innych gmin powiatu natomiast z języka polskiego zajęliśmy trzynaste miejsce, z matematyki dziesiąte. 

WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY (%)

ROK SZKOLNY 2019/2020

  1. Wyniki procentowe
SZKOŁA JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
SP CZERWONAK

 

51,44 44,17 50,83  
SP KICIN

 

59,33 56,05 65,35 61,00
SP OWIŃSKA

 

62,32 47,81 61,06  
SP BOLECHOWO – OSIEDLE 59,64 42,73 66,05  
SP KOZIEGŁOWY

 

57,42 50,26 63,45  
GMINA CZERWONAK 57,30 48,91 61,02 61,00
POWIAT POZNAŃSKI 59,39 49,56 60,40 54,81
WOJEWÓDZTWO 56,90 44,06 51,52 39,61
KRAJ 59,00 46,00 54,00 45,00

 

W interpretacji wyników egzaminów zewnętrznych ważnym wskaźnikiem pomiaru jest także skala staninowa. Daje ona możliwość zobaczenia wyników danej szkoły na tle całej populacji piszących. Skala jest dziewięciostopniowa. Środkowy stanin – piąty – dotyczy 20% populacji i jest wynikiem średnim. Interpretację staninów zamieszczamy poniżej.

STANIN NAZWA STANINA PRZEDZIAŁ WYNIKÓW
1 najniższy do 4%
2 bardzo niski 4% – 10%
3 niski 11% – 22%
4 niżej średni 23% – 39%
5 średni 40% – 59%
6 wyżej średni 60% – 76%
7 wysoki 77% – 88%
8 bardzo wysoki 89% – 95%
9 najwyższy powyżej 95%

 

Biorąc pod uwagę powyższy wskaźnik pomiaru, wyniki naszych szkół przedstawiają się następująco:

  1. Wyniki staninowe
SZKOŁA JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
SP CZERWONAK 3 5 5  
SP KICIN 5 7 7 7
SP OWIŃSKA 6 6 7  
SP BOLECHOWO-OSIEDLE 5 5 7  
SP KOZIEGŁOWY 5 6 7  

 

Wysokie wyniki osiągnęła Szkoła Podstawowa w Owińskach i w Kicinie. Również Szkoła podstawowa w Koziegłowach osiągnęła wysoki wynik z języka angielskiego i z matematyki.   Dyrektorom, nauczycielom i uczniom gratulujemy takich osiągnięć pomimo szczególnie trudnych warunków pracy związanych z pandemią.

Pozostałe wyniki – stanin piąty – są wynikami średnimi. Pogłębionej analizy wymaga wynik z języka polskiego w Szkole Podstawowej w Czerwonaku. 

Skip to content