poniedziałek, 27 maja, 2024
Oświata w Czerwonaku
AktualnościDla nauczycieliDla rodzicaDla uczniów

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+

Gmina Czerwonak w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 80 000 zł i zakupiła 32 laptopy dla 5 szkół podstawowych, które będą przeznaczone na wypożyczenie najbardziej potrzebującym uczniom.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

zdalna szkoła

Gmina Czerwonak realizuje drugi projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. 

Gmina Czerwonak w ramach projektu Zdalna Szkoła+ pozyskała grant w wysokości 75 000 zł i zakupiła 30 laptopów dla 5 szkół podstawowych, które będą przeznaczone na wypożyczenie uczniom, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych zgodnie z indywidualnymi diagnozami potrzeb.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

zdalna szkoła +
Skip to content