Rok szkolny 2020/2021 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwonak

     Przed nami kolejny rok szkolny 2020/21. Rok szczególny z uwagi na pandemię i konieczność prowadzenia procesu edukacyjnego i wychowawczego w trudnych warunkach. Z uwagi na tę sytuację, kierujemy do Państwa kilka informacji, związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych od 1 września br.

     Zgodnie z zaleceniami Dariusza Piontkowskiego, Ministra Edukacji Narodowej, 1 września uczniowie w całej Polsce mają rozpocząć naukę w szkołach. Jeśli w placówce pojawi się ognisko koronawirusa lub dany region będzie szczególnie zagrożony epidemią, dyrektorzy mogą wnioskować do sanepidu oraz do organu prowadzącego (Wójta) o wydanie zgody na powrót do trybu zdalnego lub częściowo zdalnego.

     Z uwagi na trudną sytuację szkoły i przedszkola zostały odpowiednio przygotowane do przyjęcia uczniów i dzieci do placówek. W każdej z nich znajdują się odpowiednie środki niezbędne do tego, aby reżim sanitarny został zachowany. Liczymy także na współpracę i zrozumienie ze strony Rodziców, stąd prosimy o zapoznanie się z niżej przedstawionymi prośbami:

– Rodziców/Opiekunów prosimy o wyposażenie dzieci w osłonę ust i nosa, a także prosimy o wyposażenie uczniów w żel/płyn dezynfekujący (aby uniknąć tłoczenia się dzieci przy wspólnych dozownikach);

– maseczki obowiązują także w autobusach dowożących dzieci do szkoły;

– lekcje wychowania fizycznego będą prowadzone – jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające – na świeżym powietrzu;

– Rodziców/Opiekunów  prosimy o niewchodzenie na teren szkoły;

– w celu ograniczenia liczby dzieci w świetlicach, zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w miarę możliwości nie kierować dzieci do świetlic;

     Poza powyższymi informacjami każda szkoła przekaże Państwu szczegółowe procedury i zalecenia za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi, a także o regularne śledzenie informacji także po rozpoczęciu roku szkolnego.

Skip to content